Seneste årsregnskab

Regnskab for regnskabsåret 2016.

                      Resultatopgørelse

 

Indtægter:                       2016                  2015

Kontingent                  69.000,00             72.000,00 

Fastelavn/Juletræ                0,00                  0,00

Ejendomshandler                700,00                800,00

Renteindtægter                   0,00                  0,00

Diverse indtægter              381,00                500,00 

Indtægter ialt                70.081,00               73.300,00

 

Udgifter:

Møder                        8.246,00              8.414,00         

Generalforsamling            6.892,50              8.668,00  

Gaver                          737,00              1.220,53        

Kontorartikler                   0,00                  0,00    

Forsikring                     939,96                927,82   

Dong                         3.328,63              3.430,60         

Fastelavn                    5.522,21              6.308,61

Vejby Nyt                    5.000,00              5.000,00 

Vedligeholdelse af by        3.232,65             10.671,31

Juletræsfest                11.388,95             12.961,60    

Diverse udgifter             1.784,00              3.739,00          

Honorarer                    4.500,00              4.500,00  

Snerydning/Græsslåning           0,00                  0,00      

Gebyr PBS                    2.177,42              2.527,11                

Gebyr Bank                   1.030,00                268,00       

 

Udgifter ialt :             54.779,32             68.636,58  

Årets driftsresultat:       15.301,68              4.663,42

                                           

Balance:        

Aktiver:    

Kassebeholdning                               500,00                        

Bank                                      121.607,52      

Aktiver ialt:                                 122.107,52   

 

 

Passiver:

Egenkapital Primo 2016                    106.805,84

Årets resultat:                            15.301,68

 

Passiver i alt:                           122.107,52