Seneste årsregnskab

Regnskab for regnskabsåret 2017.

                      Resultatopgørelse

 

Indtægter:                       2017                  2016

Kontingent                  66.300,00             69.000,00 

Ejendomshandler              1.200,00                700,00

Renteindtægter                   0,00                  0,00

Diverse indtægter              204,43                381,00 

 

Indtægter i alt             67.704,43             70.081,00

 

Udgifter:

Møder                        9.375,00              8.246,00 

Generalforsamling            8.690,00              6.892,50  

Gaver                          239,90                737,00  

Kontorartikler               1.414,00                  0,00  

Forsikring                     932,09                939,96  

Dong                        20.499,32              3.328,63  

Fastelavn                    7.138,85              5.522,21

Vejby Nyt                    5.000,00              5.000,00 

Vedligeholdelse af by            0,00              3.232,65

Juletræsfest                15.949,56             11.388,95  

Honorarer                    5.100,00              4.500,00  

Snerydning/Græsslåning           0,00                  0,00  

Gebyr PBS                    2.028,00              2.177,42  

Gebyr Bank                   1.612,00              1.030,00 

Tilskud til Vejby lokalr.      750,00              1.784,00

 

Udgifter ialt :             78.728,68             54.779,32  

Årets driftsresultat:      -11.024,25             15.301,68

                                           

Balance:        

Aktiver:    

Kassebeholdning                                  420,00 

Bank                                         111.189,23       

Aktiver ialt:                                111.609,23   

 

 

Passiver:

Egenkapital Primo 2016                       122.633,48

Årets resultat:                              -11.024,25

 

Passiver i alt:                              111.609,23