Formandsberetning

Formandsberetning for året 2016.

I det forløbne år har bestyrelsen holdt 5 bestyrelsesmøder.

Derudover har vi holdt en bestyrelsessammenkomst. I år kunne alle deltage, og vi fik en rigtig hyggelig aften.

Der har i år ikke været de store ting til behandling, så året er gået meget stille og roligt.

De største sager vi har haft i år er alle om vores veje: bump, snerydning klassificering mm.

Derudover har vi færdiggjort vores flag, så vi kan lave flagallé i alle hullerne.

Vejene: Jeg har haft flere kontakter til kommunen, og det er i første omgang mundet ud i dels nogle aftaler, og dels nogle (bort)forklaringer.

Det er aftalt, at bumpet ved NETTO på Møngevej skal vurderes nærmere, med henblik på en ændring. Desværre ikke noget om hvornår!

Vejenes tilstand har været drøftet en del, og vi har nu fundet et kort, der tydeligt viser, at mange af vejene i vores område er kommunale veje, bl. andet Trongårdsbakken og Sydskrænten.

Det viser sig desværre, at selv om vejen er klassificeret som kommunal vej, og at det derved er kommunens ansvar at vedligeholde den, er det ikke ensbetydende med, at der så også sker noget!

Det bedste vil nu være, at alle går en tur i deres nærområde og tager nogle billeder af det der er værst

Billederne kan så sendes til mig med angivelse af sted, og jeg vil så tage sagen op med kommuen. Man kan jo altid håbe!

Selv om mange veje er kommunale, er det ikke det samme som at der bliver ryddet sne, så vi fortsætter med den aftale vi har om privat snerydning.

Heller ikke i år har den været brugt, så vi sparer nogle penge.

Så har vi været med i de sædvanlige arrangementer i byen. Juletræ, julefest i forsamlingshuset og fastelavn. Alle ting , der har været rigtig godt besøgt. Desværre ønsker de andre grundejerforeninger ikke at være med til at betale, de vil kun deltage!

I det forløbne år har der været en del hushandler i vores område. De giver noget arbejde til kassereren, men også en indtægt.

Med hensyn til vejlaug, som vi drøftede sidste år, har jeg undersøgt det nærmere.

Det er absolut ikke så enkelt. Hvis man ønsker et vejlaug, skal der først oprettes en forening med mindst formand og kasserer. Dernæst skal der laves love for foreningen og her er de fleste nok allerede stået af. Samtidig kan man ikke tvinge folk til at være med, så jeg tror det er en død sag.

Seperatkloakering og nedsivning har jeg dd ikke fået et endegyldigt svar på, men det er noget jeg vil arbejde videre med, så jeg forhåbentlig ved noget mere til næste generalforsamling.

 

Til sidst skal der lyde en tak til vores samarbejdspartnere i byen og sidst, men bestemt ikke mindst en stor tak til den øvrige bestyrelse og til suppleanterne, for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

 

En speciel tak skal der lyde til Flemming Pedersen, som desværre har valgt at trække sig fra bestyrelsen efter 7 år. Jeg forstår til fulde Flemmings bevæggrunde, og ønsker ham alt vel fremover.

Desværre har Jesper valgt at trække sig fra kassererjobbet. Det er ærgerligt, al den stund at vi nu skal finde en ny kasserer. Tænk alle på det,når vi når til punktet: valg.

Viggo Eriksen