Bestyrelsesmøder 2022 / 2023Bestyrelsen for VBGF har d. 31 august 2022 afholdt et konstitueringsmøde for, at få fordelt posterne indbyrdes i bestyrelsen efter / jf. generalforsamlingen og ikke mindst efter kassererens dødsfald i starten af august måned.

Se mere under “Bestyrelsen”.

Næste aftalte bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 12 oktober 2022 med en planlægning af denne periodes aktiviteter (først og fremme Juletræsfesten i forsamlingen søndag d. 27 november 2022) og en gennemgang af foreningens vedtægter jf. beslutningen på Generalforsamlingen 2022.

Share this content: