Forsiden / Forsiden / Generalforsamlingen afholdes d. 19 august 2020

Generalforsamlingen afholdes d. 19 august 2020

Vejby Borger- og Grundejerforening afholder d. 19 august 2020 kl. 19.00 generalforsamling i forsamlingshuset i Vejby.

Årets generalforsamling i Vejby Borger- og Grundejerforening er i år rykket fra foråret (d. 28 april 2020) til afholdes i august måned (d. 19 august 2020) pga. retningslinjerne for covid-19.

Efter at covid-19 (corona-virus) lagde landet/verden ned i foråret/sommer og bl.a betød at foreningens årlige generalforsamling ikke måtte afholdes som normalt i foråret pga. retningslinjerne i forbindelse med smittefaren. Nu er reglerne ændret og det betyder at vi i borger- og grundejerforeningen igen må afholde en generalforsamling for medlemmerne.

Dermed afholdes den årlige generalforsamling i år her i august måned, nemlig onsdag d. 19 august 2020 kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus.

Foreningens regnskab for 2019, en dagsorden samt indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive omdelt til medlemmerne i dagene mellem d. 1 – 4 august 2020 – dog senest d. 4 august 2020.

BEMÆRK: Husk stadigvæk at opretholde passende afstand under generalforsamlingen, som vi i år osse vil afholde i den store sal i forsamlingshuset, så retningslinjerne kan overholdes – husk at passe på hinanden, så alle kan føle sig trygge i disse corona-tider.

DAGSORDEN

Dagsorden til generalforsamlingen d. 19 august 2020:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af regnskab.
 5. Orientering om kommende års budget.
 6. Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

 • Viggo Eriksen – villig til genvalg.
 • Johnny K.W. Jørgensen – villig til genvalg.
 • Jesper Ewald – villig til genvalg.
 • 1. suppleant Thomas Højris – ønsker ikke genvalg.
 • 2. suppleant Jørgen Lindhøj – villig til genvalg.

10. Valg af bilagskontrollanter

 • Erik Malling – villig til genvalg.
 • Karl Terpager – villig til genvalg.

11. Eventuelt.

Foreslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen – derfor senest lørdag den 15. august 2020

Bemærk: Kun grundejere der har betalt kontingent for 2019 har adgang til generalforsamlingen.