Kontakt os

Kontakt til Vejby Borger- og Grundejerforening. Har du brug for mere information om Vejby Borger- og Grundejerforening eller har iøvrigt brug for at komme i kontakt med foreningen, er du velkommen til at tage kontakt til foreningens formand. Du finder mere om foreningens bestyrelse samt muligheder for at komme i …

Læs mere

Kontingent

Velkommen til Vejby Borger- og Grundejerforening. Kontingentet til Vejby Borger- og Grundejerforening opkræves en gang om året. Kontingentet er følgende pris, der er godkendt på den seneste generalforsamling i foråret 2019: Kontingentet pr. medlem er 300,- kr. pr. år. Oversigt over vejnavne der pt. er oprettet hos “Vejby Borger- og …

Læs mere

Om Vejby Borger- og Grundejerforening

I 1935 besluttede en gruppe fremsynede mænd i Vejby, at der skulle dannes en LYSFORENING, “Lys over landet”. Foregangsmanden var læge Lemming Christensen. Den 7. januar 1936 afholdtes der stiftende generalforsamling i Vejby Forsamlingshus. Etablering af gadebelysning i hele Vejby ville koste den fyrstelige sum af 700 kr. !! Foreningens …

Læs mere

Vedtægter

Vejby Borger- og Grundejerforening har følgende vedtægter, der senest er revideret og godkendt af generalforsamlingen i året 2020. Vejby Borger- og Grundejerforenings vedtægter: § 1: Foreningens navn er “Vejby Borger- og Grundejerforening. § 2: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender. § 3: Foreningen optager grundejere som …

Læs mere