Fotoserie fra arrangementer

Denne side kan du se nogle fotos fra arrangementer, som borgerforeningen afholder i Vejby. Vi har pt. lagt lidt fotos ind her på siden, som er fra 2018 og 2019. Julen 2018: Det store juletræ sættes op med kran ved Vejby Forsamlingshus til juletræsarrangementet 2018 i forsamlingshuset Julearrangementet 2019 i …

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2019

Her kan du læse det seneste referat fra foreningens generalforsamling 2019, der blev afholdt tirsdag d. 30 april 2019 i Vejby Forsamlingshus. Referat fra Vejby Borger- og Grundejerforenings generalforsamling 2019. Vejby Borger- og Grundejerforening. Referat fra generalforsamlingen 2019. Afholdt i Vejby Forsamlingshus. Tirsdag d. 30 april 2019. Referat af dagsorden …

Læs mere

Kontakt os

Kontakt til Vejby Borger- og Grundejerforening. Har du brug for mere information om Vejby Borger- og Grundejerforening eller har iøvrigt brug for at komme i kontakt med foreningen, er du velkommen til at tage kontakt til foreningens formand eller sekretær. Du finder mere om foreningens bestyrelse samt muligheder for at …

Læs mere

Kontingent

Velkommen til Vejby Borger- og Grundejerforening. Kontingentet til Vejby Borger- og Grundejerforening opkræves en gang om året. Kontingentet er følgende pris, der er godkendt på den seneste generalforsamling i foråret 2022: Kontingentet pr. medlem er 300,- kr. pr. år. Oversigt over vejnavne der pt. er oprettet hos “Vejby Borger- og …

Læs mere

Om Vejby Borger- og Grundejerforening

I 1935 besluttede en gruppe fremsynede mænd i Vejby, at der skulle dannes en LYSFORENING, “Lys over landet”. Foregangsmanden var læge Lemming Christensen. Den 7. januar 1936 afholdtes der stiftende generalforsamling i Vejby Forsamlingshus. Etablering af gadebelysning i hele Vejby ville koste den fyrstelige sum af 700 kr. !! Foreningens …

Læs mere

Vedtægter

Vejby Borger- og Grundejerforening har følgende vedtægter, der senest er revideret og godkendt af generalforsamlingen i året 2020. Vejby Borger- og Grundejerforenings vedtægter: § 1: Foreningens navn er “Vejby Borger- og Grundejerforening. § 2: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender. § 3: Foreningen optager grundejere som …

Læs mere