Referat.

Her kan du læs det seneste referat fra foreningens generalforsamling, der blev afholdt tirsdag d. 30 april 2019 i forsamlingshuset. Vejby Borger- og Grundejerforening. Referat fra Generalforsamling 2019. Afholdt i Vejby Forsamlingshus. Tirsdag d. 30 april 2019. Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2019: Velkomsten: Formand Viggo Eriksen bød alle velkommen …

Læs mere

Medlemskab.

Velkommen til Vejby Borger- og Grundejerforening. Et medlemskab af Vejby Borger- og Grundejerforening opkræves en gang om året. Kontingentet (2019 priser) er følgende: Kontingentet pr. medlem er 300,- kr. pr. år.

Læs mere

Arrangementer.

Følgende arrangementer samt foreningens generalforsamling har borgerforeningen planlagt i anden halvår af 2019 samt første halvår af 2020: Tænding af juletræet d. 1 december 2019. Fastelavn d. 23 februar 2020. Generalforsamlingen d. 28 april 2020.

Læs mere

Flag.

Flagudlejning: Bjarne Jørgensen Tisvildevej 8, 3210  Vejby Telf.: 48 70 51 65 Mobil: 21 83 90 96 Mail: baj@sport.dk Flag kan også lejes gennem formanden.

Læs mere

Bestyrelsesmøder.

I denne periode er der planlagt følgende bestyrelsesmøder, imellem generalforsamlingerne i 2019 / 2020: Konstituerende bestyrelsesmøde d. 21 maj 2019 1. møde – uge 47 – d. 19 november 2019 kl. 19.00. 2. møde – uge 6 – d. 4 februar 2020 kl. 19.00. 3. møde – uge 15 – …

Læs mere

Om Vejby Borger- og Grundejerforening.

I 1935 besluttede en gruppe fremsynede mænd i Vejby, at der skulle dannes en LYSFORENING, “Lys over landet”. Foregangsmanden var læge Lemming Christensen. Den 7. januar 1936 afholdtes der stiftende generalforsamling i Vejby Forsamlingshus. Etablering af gadebelysning i hele Vejby ville koste den fyrstelige sum af 700 kr. !! Foreningens …

Læs mere

Støj.

Brug af larmende maskiner. I weekender og på helligdage er det ikke tilladt, at forstyrre havefreden ved brug af larmende haveredskaber, så som: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri, der frembringer generende støj. Under hensyn til dette, må græsslåning mv. på lørdage, søn- og helligdage kun finde sted på følgende tidspunkter: …

Læs mere

Vedtægter.

Vejby Borger- og Grundejerforening har følgende vedtægter, der senest er revideret og godkendt af generalforsamlingen i året 2013: Vedtægter for Vejby Borger- og Grundejerforening. §1: Foreningens navn er “Vejby Borger- og Grundejerforening“. §2: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender. §3: Foreningen optager grundejere som medlem. 1 …

Læs mere

Bestyrelsen.

Bestyrelsen i Vejby Borger- og Grundejerforening består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Efter foreningens seneste generalforsamling d. 30 april 2019 er den aktuelle bestyrelse: Formand: Viggo Eriksen Viggo Eriksen Trongårdsbakken 18, 3210  Vejby Telf.: 24 94 56 25 Mail: viggoeriksen@mce.dk Næstformand: Johnny Jørgensen. Johnny Jørgensen, Sydskrænten 6, 3210  Vejby Mobil: …

Læs mere

Fotos.

Denne side kan du se nogle fotos fra arrangementer, som borgerforeningen afholder i Vejby. Vi har lagt lidt fotos ind her på siden, som er fra 2018 og 2019. Julen 2018: Det store juletræ sættes op med kran ved Vejby Forsamlingshus til juletræsarrangementet 2018 i forsamlingshuset Fastelavn 2019: Formanden byder …

Læs mere