Referat fra generalforsamling 2019Her kan du læse det seneste referat fra foreningens generalforsamling 2019, der blev afholdt tirsdag d. 30 april 2019 i Vejby Forsamlingshus.

Referat fra Generalforsamling 2019:

Vejby Borger- og Grundejerforening.

Afholdt i Vejby Forsamlingshus.

Tirsdag d. 30 april 2019.

Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2019:

Velkomsten:

Her kan du læse det seneste referat fra foreningens generalforsamling, der blev afholdt tirsdag d. 30 april 2019 i Vejby Forsamlingshus.

Vejby Borger- og Grundejerforening.

Referat fra Generalforsamling 2019.

Afholdt i Vejby Forsamlingshus.

Tirsdag d. 30 april 2019.

Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2019:

Velkomsten:

Formand Viggo Eriksen bød alle velkommen til foreningens generalforsamling 2019, og på foreningens vegne forslog han Freddy Albrektsen som dirigent.

1: Valg af dirigent:

Forslag: Freddy Albrektsen – Valgt. Dirigenten fik derefter forsamlingens godkendelse til at afholde generalforsamlingen, selv om indkaldelsen kom 1 dag for sent.

2: Valg af protokolfører:

Forslag: Bill Petersen Kaae – Valgt.

3: Formandens beretning:

Formand Viggo Eriksen gav sin formandsberetning.

Kommentar: Oplysning om GPS ermulig ved brug af APPen Tip Kommunen via mobil.

Kommentar: Spørgsmål om flag i byen til Grundlovsdag langs Præstens Mark.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Regnskab:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens årsregnskab for 2018, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Kommentar: Spørgsmål om beløbsstørrelsen på elforbruget til Dong.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen

5. Næste års budget:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens Budget for 2019, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Taget til efterretning af forsamlingen.

6: Fastsættelse af honorarer:

Foreningens forslag: Honorarerne fastholdes på 1.500,- kr. til formand og kasserer og 300,- kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

7: Kontingent.

Foreningens forslag: kontingentet fastholdes på 300,- kr.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

8: Indkomne forslag:

Formanden har ikke modtaget indkomne forslag til generalforsamlingen.

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg:

Kasserer: Peiter Sørensen – Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem/sekretær: Bill Petersen Kaae – Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Jørgensen – Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Gustaf Larsen – Genvalgt.

Suppleanter:

På Valg:

Jørgen Lindehøj – Genvalgt.

Thomas Højris – Genvalgt.

10: Bilagskontrollanter:

På valg:

Erik Malling Sørensen – Genvalgt.

Karl Terpager Andersen – Genvalgt.

11: Eventuelt:

Spørgsmål om antal medlemmer af Vejby Borger- og Grundejerforening – ca. 270 medlemmer oplyser kassereren.

Formanden takkede derefter for god ro og orden under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttet kl. 19.23

Derefter var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød til de fremmødte medlemmer.

Share this content: